Vestby

Nyheter fra Vestby Næringsforum

Nominasjon til næringslivs prisene i Mosseregionen

15 desember, 2020

Juryen ønsker forslag til kandidater innen 10. januar 2021!

Næringslivs prisen går til bedrifter i Vestby, Moss, Våler og Rygge som har vist innovasjonskraft, har vekstpotensial og positivringvirkning i regionen. Gründerprisen deles ut for å stimulere til innovasjon, entreprenørskap og jobbskaping. Les mer her! Moss Næringsutvikling