banner-vnf

Vestby Næringsforum

– for næringslivet i hele kommunen

Bli medlem!

 

Stiftet

Vestby Næringsforum ble stiftet 5. februar 2019 av Son Næringsforening og Vestby BedriftsForum.
Vestby Næringsforum er en medlemsorganisasjon for næringslivet i Vestby kommune.

Formål

Formålet er å fremme en offensiv næringsutvikling, bidra til økt verdiskaping i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer.

Målsetting

Vestby Næringsforum skal bidra til å utvikle og profilere Vestby kommune som reiselivsdestinasjon. Fremme næringslivets felles interesser overfor myndigheter og andre instanser. Formidle kompetanse, stimulere til samarbeid og et godt miljø mellom ulike aktører og bransjer i kommunen.

Formål og vedtekter for næringsforumet

Formålet og vedtektene for Vestby næringsforum kan nå lastes ned.
Last ned formål og vedtekter.

Protokoll fra årsmøte 13. mai 2020

Last ned protokoll.

Last ned protokoll.

 

 

 

Styre, Valgkomite og Administrasjon

Halvor Sorbye
Annie Korsmo

Halvor Sørbye
Styreleder
Mobil 905 20 564
halbye@online.no
Follo Kiropraktorsenter

Annie Kristi Korsmo
Daglig leder
Mobil 90 77 94 73
korsmo@vestbynf.no

Aleksander

Aleksander Isaksen
Nestleder
Mobil 954 34 838
aleksander@wessel-eiendom.no
Wessel Eiendom

Knut Aandal

Knut Aandal

Styremedlem
Mobil 907 72 715
knut@akershus.com
Visit Greater Oslo

Christin Werge Johansen

Christin Werge Johansen
Styremedlem
Mobil 416 70 845
christin.werge.johansen@dnb.no
Vestby Storsenter

Hanne G Tjelland

Hanne Gundersen Tjelland
Styremedlem
Mobil 958 68 794
post@sonskilen.no
Sonskilen Båthavn

Ann Jeanette Myrland
Varamedlem
Mobil 930 67 624
ann.jeanette.myrland@sonspa.no
Son Spa

Kjersti Bakke
Varamedlem
Mobil 928 10 120
kjersti@dikom.no
Dikom

Terje Baardseth
Valgkomite
Mobil 901 66 434
terje@eventsupport.no
EventsupportSupport

Gunvald Andersen
Valgkomite
Mobil 480 04 111
gunvald@dagu.no
Dagu